Társasházak könyvelése

Kivonat a Társasházi Törvényből: "Társasházi Törvény 51/A. § (1) Ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: számvizsgáló bizottság) feladat-ellátásának segítésére - különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére - legalább regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztrált személyt, vagy gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe venni"

A társasház gazdasági ellenőrzés célja

A társasházi gazdasági ellenőrzés elsődleges célja, hogy szakmailag támadhatatlan, megalapozott gazdasági terv készüljön, amely hosszútávon biztosítja a stabil gazdálkodást és ez kerüljön a közgyűlés elé. Másrészt nagyon fontos, hogy a tárgyévi gazdasági beszámolók a számviteli törvényekben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készüljenek el.

Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik a folyamatos társasházi könyvelés területén, valamint a visszamenőleges társasházi ellenőrzés területén és a költségvetés felülvizsgálatában.

Felkérés esetén a feladatot nemcsak könyvvizsgáló, hanem nagy gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő bevonásával is el tudjuk látni (erre a társasházi Törvény is lehetőséget biztosít), ezáltal vállalási áraink lényegesen kedvezőbbek a könyvvizsgálói kamara által meghatározott, könyvvizsgálóknak kötelezően alkalmazandó óradíjaknál.

A társasház gazdasági ellenőrzés módszere, a tevékenység elemei

A társasház gazdasági ellenőrzés során célunk, hogy betekintést nyerjünk a társasház alapító okiratába, SZMSZ-ébe, jelenlegi gazdálkodásának dokumentációjába, majd egy közös beszélgetés keretében megismerjük a társasház gazdálkodását. Mindezek alapján, valamint a társasház külön igényeire alapozva elkészítjük a társasház gazdasági ellenőrzéséhez alakított tervet.

A Társasházi törvény módosítása egyértelmű irányt mutat a gazdasági ellenőrzést végző személy tevékenységére vonatkozóan:
"Feladata különösen a társasház befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata." "A gazdasági ellenőrzést segítő személy köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót és a költségvetési javaslatot abból a szempontból, hogy azok a valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá - különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében - köteles a pénzügyi helyzetet elemezni."

Ez a gyakorlatban az alábbi tevékenységeket jelenti:

  • a könyvelés dokumentációjának ellenőrzése (pénzforgalmi analitikák, tulajdonosi folyószámlák, szállítói kötelezettségek, eszközanalitika, készletanalitika,) annak jelzése, hogy hol tapasztalhatok hiányosságokat, hol szükséges a dokumentációk korrekciója, pótlása
  • a pénzforgalmi rend szabályozottsága
  • a költségvetési terv összeállításának ellenőrzése
  • a kötelezettségek, kintlévőségek kezelésének ellenőrzése
  • a szerződések kezelésének felülvizsgálata
  • a karbantartások, javítások rendszerének felülvizsgálata (szabályozottság, ellenőrizhetőség, felelősségi kör, költségviselő egyértelmű beazonosíthatósága, munkavégzések dokumentáltsága, garanciális kérdések, a végzett munka díjazása nem megfelelőség esetén, szankcionálás, stb.) jogosultságok, jogkörök betartása, a feladatok elkülönülése (közös képviselő, üzemeltető megfelelően járt-e el)
  • éves beszámoló, költségvetés adattartalmának ellenőrzése